Studia ekologiczne w SGGW

Już od 1 października w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczną się studia licencjackie „Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności”. Takiego kierunku na poziomie licencjackim nie ma najprawdopodobniej nigdzie w Europie. Co interesujące, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Studia pierwszego stopnia „Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności” mają zapewnić możliwość uzyskania wykształcenia w takich specjalnościach jak ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności oraz ochrona roślin. Na kierunku studiujący uzyskają specjalistyczną i holistyczną wiedzę, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Studia przeznaczone są dla wszystkich pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach ekologicznych, w certyfikowanym przetwórstwie, handlu oraz innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej. Cudzoziemców z innych krajów do studiów ma zachęcić fakt, że 3-letni cykl nauki w 2018 r. będzie bezpłatny dzięki dotacjom unijnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *