Rozwijanie kompetencji menedżera

Menedżerami na ogół zostają najlepsi sprzedawcy. Nie oznacza to jednak, że dysponują oni odpowiednimi kompetencjami do zarządzania personelem. Jak zatem rozwijać umiejętności menedżerskie?

Wiedza o skutecznej sprzedaży i produktach oferowanych w sklepie nie oznacza, że pracownik, którego mianujemy menedżerem, sprawdzi się w tej roli i od razu będzie potrafił efektywnie zarządzać całym zespołem. Dlatego kompetencje menedżerskie należy rozwijać.

I Nacisk na ludzi, a nie na zadania

Dobry menedżer powinien koncentrować się na zarządzaniu personelem, a nie zadaniami. Wydawanie i egzekwowanie poleceń nie zagwarantuje nam takich wyników finansowych jak wykorzystanie potencjału i umiejętności wszystkich pracowników. Oczywiście powinniśmy mieć świadomość, że wymaga to dobrej komunikacji w zespole i planowania.

II „Dlaczego” ważniejsze niż „jak”

Zarządzanie nie powinno koncentrować się na zdobywaniu rozentuzjazmowanych klientów, a entuzjastycznie nastawionych sprzedawców. Rolą menedżera jest stworzenie motywującej i dobrej atmosfery w zespole, na czym skorzystają kupujący. To dlaczego sprzedawcy coś robią staje się ważniejsze od tego, jak tego dokonują. Wraz z menedżerem powinni oni znać zasadność naszych działań, a nie same mechanizmy.

III Jasne oczekiwania

Jasno i precyzyjnie określmy, czego oczekujemy od menedżera naszego sklepu i za co będzie odpowiedzialny na kierowniczym stanowisku. Absolutną podstawą są comiesięczne raporty i monitorowanie realizacji strategii rozwoju delikatesów. Wszystko inne może zaczekać.

IV Obieg informacji

Sprawna komunikacja, szybka wymiana informacji i opinii stanowią fundament wszystkich zarządczych procesów. Dlatego dobry menedżer powinien otwarcie dyskutować o prowadzeniu biznesu i proponować rozwiązania. Poza tym powinniśmy nauczyć kierowników, że poszczególne typy charakterów wymagają innych modeli zarządzania.

V Ścieżka rozwoju

Jeżeli wiele wymagamy od naszych menedżerów, powinniśmy równie wiele zaoferować w zamian. Zapewnijmy kierownikom niezbędne kompetencje i narzędzia, które uczynią ich liderami. Stwórzmy ścieżkę rozwoju dla zarządzających naszym biznesem i dajmy im perspektywy kreowania własnej marki oraz awansu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *